FCV | เซลล์เชื้อเพลิง (Stack)MEA

กระดาษคาร์บอน TORAYCA@

TORAYCA เป็นเส้นใยคาร์บอนแบบใช้ Polyacrylonitrile ซึ่งมีคุณสมบัติที่หลากหลาย เช่น น้ำหนักเบา มีคุณสมบัติเชิงกลต่างๆ เป็นเลิศ เช่น ความแข็งแรงและความยืดหยุ่น ทนต่อสารเคมี น้ำ และความร้อน ตลอดจนทำหน้าที่เป็นตัวนำได้อย่างยอดเยี่ยม ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เองที่ทำให้มีการใช้งาน TORAYCA อย่างแพร่หลาย เพื่อใช้เป็นวัสดุสำหรับชิ้นส่วนโครงสร้างและแผงด้านนอกของรถยนต์ เพลากลาง ภาชนะรับแรงดัน และวัสดุพื้นฐานสำหรับอิเล็กโทรด เป็นต้น Toray มี TORAYCA ในรูปแบบที่หลากหลาย นับตั้งแต่เส้นด้ายไปจนถึงวัสดุฐานตัวกลาง และผลิตภัณฑ์แบบหล่อ ทั้งนี้ก็เพื่อตอบทุกโจทย์ความต้องการของคุณ

เรซิน Polyphenylene Sulfide (PPS) TORELINA

TORELINA เป็นเรซิน PPS ที่มีคุณลักษณะในการใช้งานได้สูง และมีคุณสมบัติต่างๆ เช่น ทนความร้อนได้อย่างยอดเยี่ยม ทนต่อสารเคมี ทนเปลวไฟ มีความแข็งแรงเชิงกล ตลอดจนมีเสถียรภาพเชิงมิติ คุณสมบัติเหล่านี้เองที่ทำให้ TORELINA กลายเป็นตัวเลือกยอดนิยมในการนำมาเป็นวัสดุสำหรับตัวรองแท่นเครื่อง, เคส ECU, วัสดุฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ และชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ ตลอดจนสวิตช์ ขั้วต่อ และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้าอื่นๆ

ไปยังเว็บไซต์ข้อมูล
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
Plastics site(TORELINA)

ฟิล์ม Polyphenylene Sulfide (PPS) TORELINA

TORELINA เป็นฟิล์ม PPS ที่มีคุณลักษณะทางไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยม มีเสถียรภาพเชิงมิติ ทนความร้อน ทนสารเคมี และทนต่อไฮโดรไลซิส มีการใช้งาน TORELINA กับมอเตอร์และการใช้งานอื่นๆ ที่คล้ายกันเพื่อใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติเหล่านี้

ไปยังเว็บไซต์ข้อมูล
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
Film site

กลับไป "โซลูชันสำหรับยานยนต์"