Exterior | กระจกด้านหลัง (Rear Glass)กระจกด้านหลัง (Rear Glass)

ฟิล์มพอลิเอสเตอร์ LUMIRROR

LUMIRROR เป็นฟิล์มประสิทธิภาพสูงที่ทำงานได้หลากหลาย ได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงของ Toray ซึ่งฟิล์มชนิดนี้จะมีการนำไปใช้เป็นวัสดุอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท (วัสดุสำหรับการใช้งานด้านไฟฟ้า/พลังงานสิ่งแวดล้อม วัสดุการพิมพ์ กระดาษถอดแบบหล่อสำหรับกระบวนการต่างๆ ตัวเก็บประจุชนิดฟิล์ม ฯลฯ) วัสดุออปติคัล (วัสดุพื้นฐานชนิดความโปร่งใสสูงสำหรับส่วนประกอบของจอแบน ฟิล์มสะท้อนแสงสีขาว กระดาษสำหรับกระบวนการผลิตแผ่นปะทะ (Baffle Plate) ฯลฯ) และการใช้งานอื่นๆ ในลักษณะคล้ายกัน

ไปยังเว็บไซต์ข้อมูล
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
Film site

กลับไป "โซลูชันสำหรับยานยนต์"