Electrical | กล้องติดรถยนต์เซ็นเซอร์ภาพ

วัสดุเคลือบสำหรับเซ็นเซอร์ภาพ

วัสดุเคลือบสำหรับเซ็นเซอร์ภาพจาก Toray มีคุณสมบัติต่างๆ เช่น ทนความร้อนสูง มีความโปร่งใสและดัชนีการหักเหของแสงที่สามารถปรับได้สูง ซึ่งนำไปใช้ในเซ็นเซอร์ภาพประเภทต่างๆ

ไปยังเว็บไซต์ข้อมูล
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
Electronics and Information Materials site

กลับไป "โซลูชันสำหรับยานยนต์"