Electrical | เรดาร์คลื่นความถี่ระดับมิลลิเมตรกล่องเรดาร์คลื่นความถี่ระดับมิลลิเมตร

เรซิน Polybutylene Terephthalate (PBT) TORAYCON

TORAYCON เป็นเทอร์โมพลาสติกเรซินจากพอลิเอสเตอร์ ซึ่งพัฒนาโดยการผสานความชำนาญทางเทคโนโลยีของ Toray เข้ากับปฏิกิริยาการเตรียมโพลิเมอร์จากพอลิเอสเตอร์ และสารประกอบเสริมแรงด้วยเรซิน TORAYCON มีคุณลักษณะยอดเยี่ยมในด้านทนความร้อนในระยะยาว ทนสารเคมี ทนต่อสภาพอากาศ และคุณลักษณะทางไฟฟ้า ทั้งนี้ มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในขั้วต่อและชิ้นส่วนรถยนต์ หลอดด้าย ปลอกหุ้มคอยล์ ตลอดจนส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าอื่นๆ

ไปยังเว็บไซต์ข้อมูล
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
Plastics site(TORAYCON)

กลับไป "โซลูชันสำหรับยานยนต์"