ข้อมูลโดยสรุปของบริษัท

ชื่อบริษัท

Toray Industries, Inc.

ก่อตั้ง

มกราคม 1926

กรรมการผู้จัดการ

Akihiro Nikkaku

เงินทุนจดทะเบียน
(ณ วันที่ 31 มี.ค. 2559)

147,873 ล้านเยน

จำนวนประเทศ/ภูมิภาคที่ Toray ดำเนินธุรกิจ
(ณ วันที่ 1 เม.ย. 2559)

26

จำนวนบริษัทสาขา/บริษัทในเครือ
(ณ วันที่ 31 มี.ค. 2559)

ประเทศญี่ปุ่น:100
ต่างประเทศ:154
รวม:254

จำนวนพนักงาน
(ณ วันที่ 31 มี.ค. 2559)

บริษัทแม่:7,223 (ชาย 6,452 หญิง 771)
บริษัทสาขาภายในประเทศ:10,520 (ชาย 7,968 หญิง 2,552)
บริษัทสาขาต่างประเทศ:28,096 (ชาย 18,209 หญิง 9,887)
รวม:45,839 (ชาย 32,629 หญิง 13,210)

ยอดขายสุทธิรวม

2,104.4 พันล้านเยน

รายได้จากการดำเนินการรวม

154.5 พันล้านเยน

ธุรกิจหลัก

การผลิต แปรรูป และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์จาก Toray

ไฟเบอร์และสิ่งทอ

ด้ายจากเส้นใยยาว เส้นใยสั้น ด้ายจากเส้นใยสั้น ผ้าไนลอน พอลิเอสเตอร์ และอะคริลิคชนิดทอและถัก; ผ้าไม่ทอ; ผ้าไม่ทออัลตราไมโครไฟเบอร์แบบหนังกลับ; ผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม

พลาสติกและเคมีภัณฑ์

(ยกเว้นผลิตภัณฑ์ฟิล์มและพลาสติกที่รวมอยู่ในรายการผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ IT ด้านล่าง) ไนลอน, ABS, PBT, PPS และเรซินอื่นๆ และผลิตภัณฑ์โฟมพอลิโอเลฟินแบบหล่อ; พอลิเอสเตอร์ พอลิโพรพิลีน PPS และฟิล์มอื่นๆ และผลิตภัณฑ์ฟิล์มแปรรูป; วัตถุดิบสำหรับเส้นใยและพลาสติกสังเคราะห์; ตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ ; สารเคมี Fine Chemical เช่นวัตถุดิบสำหรับยาและสารเคมีทางการเกษตร; ยาที่ใช้ทางสัตวแพทย์

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับไอที

ผลิตภัณฑ์ฟิล์มและพลาสติกสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับไอที; วงจรอิเล็กทรอนิกส์และวัสดุที่เกี่ยวข้องกับสารกึ่งตัวนำ; ฟิลเตอร์สีสำหรับ LCD และวัสดุที่เกี่ยวข้อง; วัสดุบันทึกข้อมูลแบบแม่เหล็ก; วัสดุกราฟิก; อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับไอที

วัสดุเชิงประกอบคาร์บอนไฟเบอร์

คาร์บอนไฟเบอร์ วัสดุเชิงประกอบคาร์บอนไฟเบอร์และผลิตภัณฑ์หล่อจากวัสดุที่เกี่ยวข้อง

สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม

วิศวกรรมครบวงจร; คอนโดมิเนียม; อุปกรณ์และเครื่องจักรอุตสาหกรรม; อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม; เมมเบรนบำบัดน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง; วัสดุสำหรับบ้าน อาคาร และการใช้งานวิศวกรรมโยธา

วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตและธุรกิจอื่นๆ

ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์

ธุรกิจอื่นๆ

บริการที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ การประเมินทางฟิสิกส์ และการวิจัย