ประวัติความเป็นมา

ช่วง พ.ศ. 2553

2553 1 ก่อตั้ง Toray Tonen Specialty Separator (ปัจจุบัน Toray Battery Separator Film Co., Ltd.) ในญี่ปุ่น
4 Daimler AG ตกลงที่จะร่วมกันพัฒนาพลาสติกชนิดเสริมแรงด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ (CFRP) เพื่อใช้ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
5 Toray เซ็นสัญญาการจัดหาพื้นฐานในระยะยาวกับ EADS (Airbus) เพื่อเป็นผู้จัดหาพรีเพกคาร์บอนไฟเบอร์
7 Toray และ UNIQLO Co., Ltd. ตกลงทำ "แผนห้าปีครั้งที่สองภายใต้ความร่วมมือทางกลยุทธ์"
2554 1

ก่อตั้ง Environment & Energy Center (เซตะ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

2 กำหนดวิสัยทัศน์องค์กรระยะยาว “AP-Growth TORAY 2020” และแผนการบริหารระยะกลาง “Project AP-G 2013”
5 ก่อตั้ง Toray Advanced Film Kaohsiung Co., Ltd. ในไต้หวัน
6 ก่อตั้ง Toray Medical (Qingdao) Co., Ltd. ในจีน
ก่อตั้ง Euro Advanced Carbon Fiber Composites GmbH ในเยอรมนี
9 ก่อตั้ง P.T. Toray Polytech Jakarta ในอินโดนีเซีย
11 ก่อตั้ง Toray Advanced Materials Research Laboratories (China) Co., Ltd. ในจีน
2555 7 ก่อตั้ง Toray Plastics (Chengdu) Co., Ltd. ในจีน
11 ก่อตั้ง Toray do Brasil Ltda. ในบราซิล
2556 3 ฉลองการทำธุรกิจในราชอาณาจักรไทยครบรอบห้าสิบปี
ฉลองการทำธุรกิจในสาธารณรัฐอินโดนีเซียครบรอบสี่สิบปี
4 ฉลองการทำธุรกิจในมาเลเซียครบรอบสี่สิบปี
เข้าซื้อกิจการของ DOME CARBON MAGIC LTD. (ปัจจุบัน Toray Carbon Magic Co., Ltd.)
9 ซื้อหุ้นทั้งหมดใน Zoltek Companies, Inc. ที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายคาร์บอนไฟเบอร์ชนิด Large Tow
11 Toray Advanced Materials Korea Inc. ได้รับบุริมสิทธิ์ในการเจรจาเรื่องการซื้อหุ้นของ Woongjin Chemical Co., Ltd. (ปัจจุบัน Toray Chemical Korea Inc.) ในสาธารณรัฐเกาหลี
2557 1

พัฒนาวัสดุทำงาน hitoe™ ที่ช่วยให้สามารถวัดข้อมูลทางชีววิทยาได้อย่างต่อเนื่อง
2 กำหนดแผนการบริหารระยะกลาง "Project AP-G 2016"
9 ก่อตั้ง Toray Kusumgar Advanced Textile Private Limited ในอินเดีย
ก่อตั้ง Toray Resin Mexico S.A. de C.V. ในฐานะที่เป็นธุรกิจด้านการผสมในสหรัฐเม็กซิโก
11 ก่อตั้ง Toray Membrane Middle East LLC ซาอุดิอาระเบีย
2558 1 ก่อตั้ง Composite Materials (Italy) s.r.l. ในอิตาลี
4 ก่อตั้ง Toray Resins Europe GmbH. ในเยอรมนี
7 ก่อตั้ง Greenerity GmbH ในฐานะที่เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในแวดวงอุตสาหกรรมเซลล์เชื้อเพลิง/การแยกน้ำด้วยไฟฟ้า
8 ก่อตั้ง Toray Industries Europe GmbH. ในเยอรมนี
9 ก่อตั้ง Delta Tech S.p.A. ในอิตาลี
11 Toray และ UNIQLO Co., Ltd. ตกลงทำ "แผนห้าปีครั้งที่สามภายใต้ความร่วมมือทางกลยุทธ์"
เซ็นสัญญาระยะยาวที่มีความครอบคลุมกับ The Boeing Company เพื่อทำหน้าที่จัดหาพรีเพกคาร์บอนไฟเบอร์ TORAYCA™ สำหรับใช้ในการผลิตอากาศยาน Boeing 777X ใหม่ นับเป็นการขยายสัญญาการจัดหาที่มีอยู่สำหรับ Boeing 787 Dreamliner
2559 4

ตัดสินใจก่อตั้ง R&D Innovation Center for the Future (ชิงะ)

ข้อมูลเพิ่มเติม