ประวัติความเป็นมา

2494

ทำสัญญาอนุญาตการใช้เทคโนโลยีไนลอนกับ E I. DuPont de Nemours & Co. (DuPont, สหรัฐอเมริกา)

เราเริ่มต้นผลิตไนลอน 6 โดยใช้เทคโนโลยีของ Toray เอง วิธีการผลิตและคุณสมบัติของเส้นใยมีความแตกต่างจากไนลอน 66 ของ DuPont แต่ก็ยังมีโอกาสความเป็นไปได้ที่จะมีความขัดแย้งกับสิทธิบัตรของอุปกรณ์รอบข้าง และฝ่ายบริหารของ Toray มีความคิดว่า วิธีการที่ดีที่สุดในการขจัดความวิตกกังวลต่างๆ ในอนาคตคือ โดยการทำสัญญาความร่วมมือทางด้านเทคนิคกับ DuPont ทั้งสองบริษัทมีการตกลงทำสัญญาอนุญาตการใช้เทคโนโลยีไนลอนในวันที่ 11 มิถุนายน 2494 สัญญาดังกล่าวมีการระบุให้ชำระค่าลิขสิทธิ์ 3% ของยอดขาย และให้มีการชำระเงินล่วงหน้าเป็นจำนวน 3 ล้านดอลลาร์ (1.08 พันล้านเยน) หรือประมาณ 1.5 เท่าของทุนจำนวน 750 ล้านเยนของ Toray ก่อนที่จะทำสัญญาความร่วมมือทางด้านเทคนิคนี้ ได้มีการตัดสินใจที่จะดำเนินการผลิตวัตถุดิบแลคแทมและพอลิเมอไรเซชันของไนลอน ณ โรงงานนาโกย่า และดำเนินการผลิตเส้นใยที่โรงงานไอชิ การปั่นเส้นใยดำเนินการครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนั้น ก่อนที่จะทำสัญญาความร่วมมือ Toray เป็นผู้ออกแบบกระบวนการโดยพึ่งพาเทคโนโลยีอิสระซึ่งไม่มีความขัดแย้งกับสิทธิบัตรของ DuPont อย่างไรก็ดี หลังจากเซ็นสัญญาแล้ว Toray ได้เปลี่ยนทิศทางและได้ผนวกรวมเทคโนโลยีของ DuPont เข้ามาด้วยความกระตือรือร้น

เซ็นสัญญาทางด้านเทคนิคกับ DuPont
เซ็นสัญญาทางด้านเทคนิคกับ DuPont

ด้ายไนลอน
ด้ายไนลอน

โปสเตอร์โฆษณาสำหรับเสื้อเชิ้ตผู้ชาย [ประมาณปี 2500]
โปสเตอร์โฆษณาสำหรับเสื้อเชิ้ตผู้ชาย [ประมาณปี 2500]