ประวัติความเป็นมา

2470

เริ่มต้นปั่นด้ายเรยอนครั้งแรก (ชิงะ)

ขั้นตอนทั้งหมดที่จำเป็นในการดำเนินการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ภายในประเทศ นับตั้งแต่การก่อสร้างโรงงานชิงะไปจนถึงการออกแบบอุปกรณ์และการเริ่มต้นการปั่นครั้งแรก ล้วนแต่ดำเนินการภายใต้การชี้แนะของวิศวกรที่ได้รับเชิญมาจากยุโรป ทีมงานวิศวกรรมชาวต่างชาติจำนวน 27 คน ที่เข้ามามีส่วนร่วม นำทีมโดยหัวหน้าวิศวกร Antonio Minelli จากอิตาลี การปั่นใยสังเคราะห์ครั้งแรกเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 16 สิงหาคม 2470 ในช่วงการก่อตั้งของเรา Mitsui & Co. ทำหน้าที่เป็นตัวแทนทั่วไปและมีบทบาทรับผิดชอบการขายทั้งหมด นโยบายของ Asahiko Karashima ผู้จัดการคนแรกของโรงงานชิงะ (ต่อมาดำรงตำแหน่งประธานบริษัทคนที่สอง) ระบุว่า "โรงงานควรเป็นสถานที่สำหรับการปลูกฝังลักษณะนิสัยของมนุษย์" ด้วยแรงบันดาลใจที่ได้รับจากแนวคิดนี้ พนักงานของ Toray จึงได้ซึมซับเทคโนโลยีใหม่ๆ จากบรรดาวิศวกรชาวต่างชาติที่มาเยือน และในทันทีทันใด พวกเขาได้ทำการศึกษาวิจัยของตนเอง และมุ่งทำงานเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดต้นทุนและให้กำเนิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมา

Kacho-zu (ภาพดอกไม้และนก) ปักด้วยด้ายเรยอนที่ปั่นครั้งแรก (ทำโดยภรรยาของประธานบริษัทคนแรก Yunosuke Yasukawa, ขนาดประมาณ 120 × 80 ซม. (สูง × กว้าง), ยังคงจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ Toray Museum of Corporate History (ชิงะ))
Kacho-zu (ภาพดอกไม้และนก) ปักด้วยด้ายเรยอนที่ปั่นครั้งแรก (ทำโดยภรรยาของประธานบริษัทคนแรก Yunosuke Yasukawa, ขนาดประมาณ 120 × 80 ซม. (สูง × กว้าง), ยังคงจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ Toray Museum of Corporate History (ชิงะ))

Antonio Minelli หัวหน้าวิศวกรจากอิตาลี
Antonio Minelli หัวหน้าวิศวกรจากอิตาลี
Asahiko Karashima ผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการคนแรกของโรงงานชิงะ (ต่อมา ดำรงตำแหน่งประธานบริษัทคนที่สองของเรา)
Asahiko Karashima ผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการคนแรกของโรงงานชิงะ (ต่อมา ดำรงตำแหน่งประธานบริษัทคนที่สองของเรา)