ประวัติความเป็นมา

2469

ก่อตั้ง Toyo Rayon Co., Ltd.

Mitsui & Co.* ที่มีก่อนสงคราม เป็นผู้นำเข้าด้ายเรยอนจาก Courtaulds PLC ของสหราชอาณาจักร เพื่อนำมาจำหน่ายในญี่ปุ่น และ Mitsui ได้ก่อตั้ง Toyo Rayon Co., Ltd. โดยยึดมั่นตามนโยบายของชาติในการส่งเสริมการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น เรยอน ที่ใช้เนื้อเยื่อเป็นวัตถุดิบ ถือเป็นเส้นใยสังเคราะห์ชนิดแรกที่มนุษย์คิดค้นขึ้น เรยอนมีลักษณะผิวเป็นมันเงาคล้ายกับเส้นไหมที่เป็นเส้นใยธรรมชาติ ดังนั้น จึงเรียกว่า "ไหมสังเคราะห์" ในการประชุมเปิดตัวครั้งแรกในวันที่ 12 มกราคม 2469 Yunosuke Yasukawa กรรมการผู้จัดการของ Mitsui & Co. ในขณะนั้น ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบรรดาผู้ร่วมจัดตั้งบริษัทเป็นนิติบุคคล เขากล่าวถึงความคาดหวังของเขาว่า บริษัทจะเป็นผู้สร้าง "ผลประโยชน์หลักให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ" Yasukawa เข้าดำรงตำแหน่งเป็นประธานคนแรกของบริษัท และในวันที่ 16 เมษายน 2469 เขาได้รับอนุญาตจากผู้ว่าการจังหวัดชิงะให้จัดตั้งโรงงาน ด้วยเหตุนี้ Toray จึงถือว่าวันที่ 16 เมษายนเป็นวันก่อตั้ง

*Mitsui & Co. ในยุคก่อนสงครามนั้น เป็นคนละองค์กรและไม่มีความเกี่ยวข้องทางกฎหมายกับ Mitsui & Co. ในปัจจุบันแต่อย่างใด

โรงงานชิงะ [ประมาณปี 2480]
โรงงานชิงะ [ประมาณปี 2480]

Yunosuke Yasukawa ประธานบริษัทคนแรก
Yunosuke Yasukawa ประธานบริษัทคนแรก

สัญลักษณ์อันแรกของบริษัท
สัญลักษณ์อันแรกของบริษัท