ประวัติความเป็นมา

ก่อน พ.ศ. 2502

2469 1

ก่อตั้ง Toyo Rayon Co., Ltd.

ข้อมูลเพิ่มเติม

4 ได้รับการอนุมัติให้ก่อสร้างโรงงานชิงะ
2470 4 ก่อตั้งโรงงานชิงะ
8

เริ่มต้นปั่นด้ายเรยอนครั้งแรก (ชิงะ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

2479 7

ก่อตั้ง Toyo Kenshoku (ปัจจุบัน โรงงานเอะฮิเมะ)
2481 2

ก่อตั้งโรงงานเซตะ
2484 5

ประสบความสำเร็จในการสังเคราะห์และปั่นหลอมเส้นใยไนล่อน 6 (ชิงะ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

6

ก่อตั้งโรงงานไอชิ (ควบรวมกิจการในลักษณะรวมกับกิจการใหญ่โดยรวมกับ Shonaigawa Rayon และบริษัทอื่นๆ)
2487 3 เข้าซื้อกิจการของ Showa Industry Co., Ltd. (ปัจจุบัน Toray Fine Chemicals Co., Ltd.)
2494 4 ก่อตั้งโรงงานนาโกย่า
6

ทำสัญญาอนุญาตการใช้เทคโนโลยีไนลอนกับ E I. DuPont de Nemours & Co. (DuPont, สหรัฐอเมริกา)

ข้อมูลเพิ่มเติม

2496 3 เริ่มต้นทำการตลาดไนลอนเรซิน AMILAN™
10 ก่อตั้ง Toyo Nylon Knit Products (ปัจจุบัน Toray Textiles, Inc.)
2498 3 ก่อตั้งหลักการของบริษัท
7 ก่อตั้ง Trilon Co., Ltd. (ปัจจุบัน Toray Industries (H.K.) Ltd.) ในฮ่องกง

ข้อมูลเพิ่มเติม

2499 4

ก่อตั้ง Central Research Laboratories (ชิงะ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

2500 2

ทำสัญญาอนุญาตการใช้เทคโนโลยีพอลิเอสเตอร์กับ Imperial Chemical Industries Ltd. (ICI, สหราชอาณาจักร)

ข้อมูลเพิ่มเติม

2501 3 ก่อตั้งโรงงานมิชิมา
เริ่มต้นผลิตเส้นใยพอลิเอสเตอร์ TETORON™
8 ก่อตั้ง Toyo Metallizing Co., Ltd. (ปัจจุบัน Toray Advanced Film Co., Ltd.)
2502 10 เริ่มต้นผลิตฟิล์มพอลิเอสเตอร์ LUMIRROR™